Home

Hvert år blir rundt 300,000 tonn mat kastet i Norge, nok til å mette 600,000 mennesker i ett år. BetterPrice er en matbutikk som kjøper inn overskudd mat fra engros matleverandører, og selger det for 20-80% billigere priser sammenlignet med andre butikker. Redusere matsvinn. Velkommen til BetterPrice!

 

Every year about 300,000 metric tons of food in Norway is thrown away, enough to feed 600,000 people a year. BetterPrice is a food store that buys overproduced food items from wholesale food suppliers and sell it for 20-80% cheaper price compared to other stores. Reduce foodwaste. Welcome to BetterPrice!